Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 19.10.2011 38/10/OPRH/PPA ATAI, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 38/10/OPRH
Dokument SCAN

Dokument TEXT
87 961,93 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 38/10/OPRH 22.10.2015 -