Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 19.10.2011 Z2912014005501/PPA Poľnohospodárske družstvo Mlynica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014005501
Dokument SCAN

Dokument TEXT
269 043,66 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014005501 09.10.2016 -