Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 19.10.2011 2547/11/2011/PPA BIOCENTRUM, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2547/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
40 560,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2547/11 14.3.2016 0