Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 19.10.2011 2627/11/2011/PPA INTEGRA s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2627/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
79 584,49 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2627/11 25.5.2016