Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 19.10.2011 2545/11/2011/PPA Ing. Rodert Kovacs Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2545/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
79 840,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2545/11 27.4.2016 0