Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 19.10.2011 2792/11/2011/PPA Hrubovský Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2792/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
522 079,93 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2792/11 10.12.2013 0