Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 20.10.2011 1300018 Obec Závažná Poruba Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1300018
Dokument SCAN

Dokument TEXT
19 986,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 1300018 5 rokov po podpise zmluvy -