Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 20.10.2011 ZA00857 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Beňadovo – pozemkové spoločenstvo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00857
Dokument SCAN

Dokument TEXT
23400,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZA00857 16.10.2016