Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 21.10.2011 3900005/PPA Obec Prievaly Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 3900005
Dokument SCAN

Dokument TEXT
62 041,71 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 3900005 5 rokov od vydania rozhodnutia