Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 21.10.2011 3900006/PPA Obec Sološnica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 3900006
Dokument SCAN

Dokument TEXT
45 597,90 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 3900006 5 rokov od vydania rozhodnutia -