Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 24.10.2011 2684/11/2011/PPA FEJES Baltazár Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2684/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
41 202,55 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2684/11 06.05.2016 -