Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 25.10.2011 TT01067 Jaroslav Ovčarovič Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01067
Dokument SCAN

Dokument TEXT
6 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT01067 25.06.2015