Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 25.10.2011 2507/11/2011/PPA Ing. Kožlej Štefan SHR Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2507/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
9 994,20 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2507/11 8.3.2016 -