Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 25.10.2011 KE00046/2011/PPA VENAS, a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00046
Dokument SCAN

Dokument TEXT
2 636 190,20 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. KE00046 24.10.2013 -