Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 25.10.2011 2613/11/2011/PPA Agrokol, spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2613/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
7 499,50 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2613/11 05.04.2016 -