Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 27.10.2011 ZV00471 Mária Molnárová Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00471
Dokument SCAN

Dokument TEXT
801 767,98 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. ZV00471 02.07.2014