Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 27.10.2011 2687/11/2011/PPA BORBÁS Peter Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2687/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
35 868,68 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2687/11 16.05.2016