Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 28.10.2011 2680/11/2011/PPA D.K. AGRO, spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2680/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
37 250,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2680/11 29.03.2016