Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 28.10.2011 2596/11/2011/PPA SLOV - MART, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2596/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
97 629,17 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2596/11 09.03.2016