Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 28.10.2011 2632/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2632/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
1 111 166,30 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2632/11 17.12.2013