Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 28.10.2011 2795/11/2011/PPA Emil Saniga - GEJDÁK Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2795/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
162 808,55 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2795/11 13.05.2016 -