Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 28.10.2011 2607/11/2011/PPA Ladislav Nagy - NAZEL Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2607/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
8 999,40 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2607/11 29.03.2016 -