Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 04.11.2011 54/11/OPRH/PPA Slovryb, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 54/11/OPRH
Dokument SCAN

Dokument TEXT
42 997,37 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 54/11/OPRH 08.09.2016