Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 04.11.2011 7800003/PPA Obec Bodiná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 7800003
Dokument SCAN

Dokument TEXT
19 999,71 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 7800003 5 rokov od vydania rozhodnutia