Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 07.11.2011 2869/11 AGROSID, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2869/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
1 118 023,93 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2869/11 08.09.2013 -