Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 07.11.2011 ZV00325 Rudolf Spodniak Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00325
Dokument SCAN

Dokument TEXT
173 077,95 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV00325 17.03.2015 -