Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 08.11.2011 TT00291/2011/PPA PD Okoč-Sokolec Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00291
Dokument SCAN

Dokument TEXT
423.703,64 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. TT00291 10.02.2015