Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 09.11.2011 2781/11/2011/PPA AgroEnergo, s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2781/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
499 975,38 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k záložnej zmluve č. 2781/11 25.07.2016 -