Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 09.11.2011 2899/11/2011/PPA AGRIPENT spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2899/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
268 085,24 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2862/11 10.06.2016 -