Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 10.11.2011 2908/11/2011/PPA VINÁRSTVO Viničky s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2908/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
2 803 475,40 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2908/11 21.10.2013 -