Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 10.11.2011 PR00646/2011/PPA Obec Abrahámovce Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00646
Dokument SCAN

Dokument TEXT
109 799,68 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. PR00646 16.11.2014 -