PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

24-08-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 33. a 34. 2015
10-08-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 31. a 32. 2015
27-07-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 29. a 30. 2015
10-07-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 27. a 28. 2015
25-06-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 25. a 26. 2015
16-06-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 23. a 24. 2015
02-06-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 21. a 22. 2015
20-05-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č.19. a 20. 2015
04-05-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č.17. a 18. 2015
16-04-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č.15. a 16. 2015
07-04-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 13. a 14. 2015
23-03-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 11. a 12. 2015
06-03-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 9. a 10. 2015
19-02-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 7. a 8. 2015
06-02-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 5. a 6. 2015
27-01-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 3. a 4. 2015
13-01-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 1. a 2. 2015
08-01-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 52. a 53. 2014
19-12-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 50. a 51. 2014
04-12-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 48. a 49. 2014

DO POZORNOSTI

Oznámenie
PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (opatrenia 1.1. a 1.2.), že ak nedoplnia svoje žiadosti na základe výzvy na doplnenie do termínu 31.3.2009 (pri dodržaní termínu na doplnenie, ktorý je stanovený v zmysle príručky pre žiadateľov), budú tieto žiadosti automaticky vyradené zo spracovania.
PPA nemôže tolerovať sklz v kontrahovaní projektov spôsobenú nedisciplinovanosťou a liknavosťou žiadateľov.
(Vystavené dňa 26-02-2009)
UPOZORNENIE!!!
PPA upozorňuje konečných príjímateľov PRV SR 2007-2013 (okrem opatrenia č. 1.3, 1.5 a 5.1), že so záverečnou žiadosťou o platbu je potrebné doručiť aj monitorovaciu správu projektu. PPA je oprávnená pozastaviť vyplatenie záverečnej ŽoP až do doby doručenia kompletnej monitorovacej správy resp. jej častí. Oznámenie k predkladaniu MS bolo zverejnené 7.10.2008.
(Vystavené dňa 11-11-2008)
UPOZORNENIE!!!
PPA uverejnila v rubrike www.apa.sk/Inf.o príjmateloch z EPZF a EPFRV zoznamy prijatých projektov a zoznam projektov s podpisom zmluvy.
(Vystavené dňa 15-10-2008)
PPA pre záujemcov o poradenské služby
(Vystavené dňa 06-06-2008)