PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

19-02-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 7. a 8. 2015
06-02-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 5. a 6. 2015
27-01-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 3. a 4. 2015
13-01-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 1. a 2. 2015
08-01-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 52. a 53. 2014
19-12-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 50. a 51. 2014
04-12-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 48. a 49. 2014
24-11-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 46. a 47. 2014
10-11-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 44. a 45. 2014
23-10-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 42. a 43. 2014
09-10-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 40. a 41. 2014
26-09-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 38. a 39. 2014
16-09-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 36. a 37. 2014
26-08-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 34. a 35. 2014
26-08-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 32. a 33. 2014
31-07-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 30.-31. 2014
22-07-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 28 - 29 2014
04-07-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 26 - 27 2014
20-06-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 23 - 24 2014
05-06-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 16. 2014

DO POZORNOSTI

Oznámenie
PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (opatrenia 1.1. a 1.2.), že ak nedoplnia svoje žiadosti na základe výzvy na doplnenie do termínu 31.3.2009 (pri dodržaní termínu na doplnenie, ktorý je stanovený v zmysle príručky pre žiadateľov), budú tieto žiadosti automaticky vyradené zo spracovania.
PPA nemôže tolerovať sklz v kontrahovaní projektov spôsobenú nedisciplinovanosťou a liknavosťou žiadateľov.
(Vystavené dňa 26-02-2009)
UPOZORNENIE!!!
PPA upozorňuje konečných príjímateľov PRV SR 2007-2013 (okrem opatrenia č. 1.3, 1.5 a 5.1), že so záverečnou žiadosťou o platbu je potrebné doručiť aj monitorovaciu správu projektu. PPA je oprávnená pozastaviť vyplatenie záverečnej ŽoP až do doby doručenia kompletnej monitorovacej správy resp. jej častí. Oznámenie k predkladaniu MS bolo zverejnené 7.10.2008.
(Vystavené dňa 11-11-2008)
UPOZORNENIE!!!
PPA uverejnila v rubrike www.apa.sk/Inf.o príjmateloch z EPZF a EPFRV zoznamy prijatých projektov a zoznam projektov s podpisom zmluvy.
(Vystavené dňa 15-10-2008)
PPA pre záujemcov o poradenské služby
(Vystavené dňa 06-06-2008)