PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

17-04-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnych týždňoch č. 1.- 16. 2014
11-02-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnych týždňoch č. 47. - 52. 2013
21-11-2013
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnych týždňoch č. 33. - 46. 2013
13-08-2013
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnych týždňoch č. 27. - 32. 2013
22-05-2013
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 18. - 20. 2013
19-03-2013
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnych týždňoch č. 1. - 10. 2013
17-01-2013
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 31. – 52. 2012
31-07-2012
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 26. – 30. 2012
27-06-2012
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 21. - 25. 2012
23-05-2012
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 15. - 20. 2012
16-04-2012
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 12. - 14. 2012
23-03-2012
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 9. - 11. 2012
06-03-2012
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 4. - 8. 2012
31-01-2012
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 1. - 3. 2012
16-01-2012
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 50-52
12-12-2011
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 45-49
09-11-2011
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 41-44
11-10-2011
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 40
11-10-2011
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 38-39
22-09-2011
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 34-37

DO POZORNOSTI

UPOZORNENIE!!!
PPA upozorňuje konečných príjímateľov PRV SR 2007-2013 (okrem opatrenia č. 1.3, 1.5 a 5.1), že so záverečnou žiadosťou o platbu je potrebné doručiť aj monitorovaciu správu projektu. PPA je oprávnená pozastaviť vyplatenie záverečnej ŽoP až do doby doručenia kompletnej monitorovacej správy resp. jej častí. Oznámenie k predkladaniu MS bolo zverejnené 7.10.2008.
(Vystavené dňa 11-11-2008)
UPOZORNENIE!!!
PPA uverejnila v rubrike www.apa.sk/Inf.o príjmateloch z EPZF a EPFRV zoznamy prijatých projektov a zoznam projektov s podpisom zmluvy.
(Vystavené dňa 15-10-2008)
PPA pre záujemcov o poradenské služby
(Vystavené dňa 06-06-2008)