PRV - vlastný dokument

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 12 Natura 2000

01-04-2015

M12 Natura 2000 - Zoznam UEV PP

01-04-2015

Certifikát Natura 2000 LP

01-04-2015

Certifikát Natura 2000 PP

01-04-2015

Tabuľka kombinovateľnosti opatrení a operácií M12

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 13 Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami

01-04-2015

Príloha M13 Určenie oblastí ANC