PRV - vlastný dokument

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 15 Lesnícko environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov

01-04-2015

Príloha M15 LEKS výpočty

01-04-2015

Príloha M15 LEKS certifikát

Prílohy k PRV - SEA PRV SR 2014_2020

01-04-2015

SEA PRV 2014-2020

01-04-2015

Vyhodnotenie pripomienok k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu PRV SR 2014 - 2020

01-04-2015

Zápisnica SEA verejné prerokovanie