PRV - vlastný dokument

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 13 Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami

01.04.2015

Príloha M13 ANC kompenzačné platby

01.04.2015

Príloha M13 Certifikát ANC

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 14 Dobré životné podmienky zvierat

01.04.2015

Príloha M14 AW výpočty

01.04.2015

Príloha M14 AW certifikát

01.04.2015

Príloha M14 AW Tabuľka kombinovateľnosti opatrení a operácií

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 15 Lesnícko environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov

01.04.2015

Príloha M15 LEKS Zoznam UEV

01.04.2015

Príloha M15 LEKS Zoznam CHVU

01.04.2015

Príloha M15 LEKS výpočty

01.04.2015

Príloha M15 LEKS certifikát

Prílohy k PRV - SEA PRV SR 2014_2020

01.04.2015

SEA PRV 2014-2020

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev