PRV - vlastný dokument

Prílohy k PRV

01-04-2015

Ex – ante hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR pre programové obdobie 2014 - 2020

01-04-2015

Analýza paušálne financovanie antén NSRV

01-04-2015

Analýza vzdelavania paušálne výdavky pre PRV 2014 - 2020

01-04-2015

VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK EK K NÁVRHU PRV SR 2014-2020

01-04-2015

Vyhodnotenie plnenia ex ante kondicionalít