Podopatrenie 4.1

16-07-2015

Výzva - opatrenie 4.1

aktualizácia č. 1

16-07-2015

Príloha č. 7 k formuláru ŽoNFP - kritériá ekonomickej životaschopnosti pre mikroúčtovné jednotky rok 2014.

aktualizácia č. 1

12-06-2015

Výzva - opatrenie 4.1

12-06-2015

Príloha č. 3.1.1 k Výzve - Formulár ŽoNFP - oblasť 1

12-06-2015

Príloha č. 3.1.2 k Výzve - Formulár ŽoNFP - oblasť 2

12-06-2015

Príloha č. 3.1.4 k Výzve - Formulár ŽoNFP - oblasť 4

12-06-2015

Príloha č. 3.1.5 k Výzve - Formulár ŽoNFP - oblasť 5

12-06-2015

Príloha č. 3.1.6 k Výzve - Formulár ŽoNFP - oblasť 6

12-06-2015

Príloha č. 3.1.7 k Výzve - Formulár ŽoNFP - oblasť 7

12-06-2015

Príloha č. 3.1.8 k Výzve - Formulár ŽoNFP - oblasť 8

12-06-2015

Príloha č. 3.3 k Výzve - Predbežná informácia

12-06-2015

Príloha č. 3.4 k Výzve - Oprávnené výdavky na vybrané stroje, technológie, príslušenstvo, náradie

12-06-2015

Príloha č. 3.5 k Výzve - Zoznam komodít špeciálnej rastlinnej výroby na ornej pôde pre túto výzvu

12-06-2015

Príloha č. 3.6 k Výzve - Zoznam rýchlorastúcich drevín pre účely pestovania na ornej pôde

12-06-2015

Príloha č. 3.7 k Výzve - Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti k 31.12.2014