Podopatrenie 4.1

12-06-2015

Príloha č. 3 k Formuláru ŽoNFP - tabuľková časť

12-06-2015

Priloha č. 3.1.1.1 k Formuláru ŽoNFP Tabuľka body a nezamestnanosť oblasť 1

12-06-2015

Priloha č. 3.1.2.1 k Formuláru ŽoNFP Tabuľka body a nezamestnanosť oblasť 2

12-06-2015

Priloha č. 3.1.4.1 k Formuláru ŽoNFP Tabuľka body a nezamestnanosť oblasť 4

12-06-2015

Priloha č. 3.1.5.1 k Formuláru ŽoNFP Tabuľka body a nezamestnanosť oblasť 5