9/PRV/2015

02.03.2018

Návod na vyhľadávanie informácií v zozname žiadateľov o podporu pre opatrenie 6.1

PPA pre uľahčenie vyhľadávania v zozname žiadateľov o podporu v rámci podopatrenia 6.1 vrátane počtu podov pripravila krátky návod (pdf) ako požadované informácie na stránke PPA vyhľadávať.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev