Podopatrenie 16.4

14-09-2015

Výzva - podopatrenie 16.4

14-09-2015

Príloha č. 3.1 k Výzve - formulár ŽoNFP 16.4 - generálny partner

14-09-2015

Príloha č. 1 k Formuláru ŽoNFP 4.1 - tabuľková časť

14-09-2015

Príloha č 1 k Formuláru ŽoNFP 4.2 - projekt realizácie

14-09-2015

Príloha č. 1 k Formuláru ŽoNFP 16.4 - projekt ralizácie - generálny partner

14-09-2015

Príloha č. 1 k Formuláru ŽoNFP 16.4 - tabuľková časť - partner projektu

14-09-2015

Príloha č. 2 k formuláru ŽoNPF 4.1 - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu

14-09-2015

Príloha č. 2 k formuláru ŽoNPF 4.2 - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu

14-09-2015

Príloha č. 2 k formuláru ŽoNPF 16.4 - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu - generálny partner

14-09-2015

Príloha č. 2 k formuláru ŽoNPF 16.4 - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu - partner projektu

14-09-2015

Príloha č. 3 k Formuláru ŽoNFP 4.2 - tabuľková časť

14-09-2015

Príloha č. 3 k Formuláru ŽoNFP 16.4 - tabuľková časť - generálny partner

14-09-2015

Príloha č.4 k Formuláru ŽoNFP 16.4 - formulár ŽoNFP 4.1

14-09-2015

Príloha č.5 k Formuláru ŽoNFP 16.4 - formulár ŽoNFP 4.2

14-09-2015

Príloha č.6 k Formuláru ŽoNFP 16.4 - formulár ŽoNFP 16.4