Mimoriadne opatrenie

06.03.2017

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory

v sektore mlieka a bravčového mäsa

31.01.2017

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PLATBU

OPRÁVNENÝCH ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE POMOCI NA ZNÍŽENIE VÝROBY KRAVSKÉHO MLIEKA – II. obdobie

28.12.2016

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PLATBU

OPRÁVNENÝCH ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE POMOCI NA ZNÍŽENIE VÝROBY KRAVSKÉHO MLIEKA

04.10.2016

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

O REGISTRÁCIU OPRÁVNENÝCH ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE POMOCI NA ZNÍŽENIE VÝROBY KRAVSKÉHO MLIEKA

30.09.2016

OZNÁMENIE O VYHODNOTENÍ PRVÉHO OBDOBIA ZNIŽOVANIA VÝROBY KRAVSKÉHO MLIEKA

Európska komisia v súlade s čl. 4 uvedeného v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1612 z 8. septembra 2016, ktorým sa poskytuje pomoc na zníženie výroby mlieka, informovala členské štáty o udelení povolenia na požadované množstvá.

09.09.2016

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

O REGISTRÁCIU OPRÁVNENÝCH ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE POMOCI NA ZNÍŽENIE VÝROBY KRAVSKÉHO MLIEKA

28.10.2015

OZNÁMENIE O USMERNENÍ K REGISTRU FARMY V RÁMCI MIMORIADNEJ POMOCI PRE POĽNOHOSPODÁROV V SEKTOROCH MLIEKA A BRAVČOVÉHO MÄSA

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že v rámci predkladania žiadosti o mimoriadnu pomoc pre poľnohospodárov v sektoroch mlieka a bravčového mäsa, žiadateľ nemusí predkladať...

27.10.2015

Právne formy žiadateľov

27.10.2015

Žiadosť o vyplatenie dočasnej mimoriadnej pomoci pre poľnohospodárov v sektoroch mlieka a bravčového mäsa

27.10.2015

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O VYPLATENIE MIMORIADNEJ POMOCI PRE POĽNOHOSPODÁROV V SEKTOROCH MLIEKA A BRAVČOVÉHO MÄSA

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev