Podopatrenie 7.2

15-01-2016

Výzva na opatrenie 7.2.

Aktualizácia č. 1

27-10-2015

Výzva na opatrenie 7.2.

27-10-2015

Príručka pre žiadateľa

27-10-2015

Príloha č. 1 k príručke

27-10-2015

Príloha č. 2 k príručke

27-10-2015

Príloha č. 3 k príručke

27-10-2015

Príloha č. 4 k príručke

27-10-2015

Príloha č. 5 k príručke

27-10-2015

Príloha č. 3.1. k výzve - Formulár ŽoNFP

Podopatrenie 7.2

27-10-2015

Príloha č. 1 k Formuláru ŽoNFP

PROJEKT REALIZÁCIE K PODOPATRENIU 7.2.

27-10-2015

Príloha č. 2 k Formuláru ŽoNFP

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA KU KONFLIKTU ZÁUJMU

27-10-2015

Príloha č. 3a k Formuláru ŽoNFP

tabuľková časť 7.2 a

27-10-2015

Príloha č. 3b k Formuláru ŽoNFP

tabuľková časť 7.2 b

27-10-2015

Príloha č. 4a k Formuláru ŽoNFP

VEREJNÁ SÚŤAŽ – nadlimitná zákazka

27-10-2015

Príloha č. 4b k Formuláru ŽoNFP

UŽŠIA SÚŤAŽ – nadlimitná zákazka