Podopatrenie 7.2

11-10-2016

Výzva na opatrenie 7.2.

Aktualizácia č. 2

15-01-2016

Výzva na opatrenie 7.2.

Aktualizácia č. 1

27-10-2015

Výzva na opatrenie 7.2.

27-10-2015

Príručka pre žiadateľa

27-10-2015

Príloha č. 1 k príručke