Legislatíva SR

05-04-2019

Schéma štátnej pomoci na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií v znení Dodatku č. 1

Číslo schémy: SA.46931

05-04-2019

Schéma minimálnej pomoci na poskytovanie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Číslo schémy: DM – 12/2017

05-04-2019

Schéma minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave v znení Dodatku č. 3

Číslo schémy: DM – 3/2014

05-04-2019

Schéma štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat v znení Dodatku č. 1

Číslo schémy: SA.46905(2016/XA)

05-04-2019

Schéma štátnej pomoci na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách v znení Dodatku č. 1

Číslo schémy: SA.46904(2016/XA)