Opatrenie 5.1.1 Marketingové opatrenia (čl. 68.1.b, g)