Intervencia SOM

30-06-2016

OZNÁMENIE O UZATVORENÍ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA NÁKUP SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA V RÁMCI VEREJNEJ INTERVENCIE

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/1058 z 29. júna 2016, ktorým sa uzatvára verejná súťaž na nákup sušeného odstredeného mlieka v rámci verejnej intervencie otvorenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/826 ...

29-06-2016

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ NÁKUPU SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA ZA PEVNE STANOVENÚ CENU PROSTREDNÍCTVOM VEREJNEJ INTERVENCIE

Európska komisia nariadením Rady (EÚ) 2016/1042, z 24. júna 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1370/2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad ...

22-06-2016

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ NÁKUPU SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA PROSTREDNÍCTVOM VEREJNEJ SÚŤAŽE

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/826 z 25. mája 2016 vyhlasuje verejnú súťaž na nákup sušeného odstredeného mlieka v súlade s nariadením ...

09-06-2016

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ NÁKUPU SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA PROSTREDNÍCTVOM VEREJNEJ SÚŤAŽE

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/826 z 25. mája 2016 vyhlasuje verejnú súťaž na nákup sušeného odstredeného mlieka v súlade s nariadením ...

26-05-2016

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ NÁKUPU SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA PROSTREDNÍCTVOM VEREJNEJ SÚŤAŽE

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/826 z 25. mája 2016 vyhlasuje verejnú súťaž na nákup sušeného odstredeného mlieka v súlade s ...

26-05-2016

OZNÁMENIE O UZATVORENÍ INTERVENČNÉHO NÁKUPU SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA ZA PEVNE STANOVENÚ CENU

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/826 z 25. mája 2016 uzatvára intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka za pevne stanovenú cenu v intervenčnom období končiacom 30. septembrom 2016 ...

05-05-2016

Príručka pre žiadateľa

pre intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka

20-04-2016

OZNÁMENIE O UZATVORENÍ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA NÁKUP SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA V RÁMCI VEREJNEJ INTERVENCIE

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/606 z 19. apríla 2016, ktorým sa uzatvára verejná súťaž na nákup sušeného odstredeného mlieka v rámci verejnej intervencie otvorenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/482 uzatvára verejnú súťaž na nákup sušeného odstredeného mlieka...

20-04-2016

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ NÁKUPU SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA ZA PEVNE STANOVENÚ CENU PROSTREDNÍCTVOM VEREJNEJ INTERVENCIE

Európska komisia nariadením Rady (EÚ) 2016/591, z 15. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, ...

04-04-2016

Oznámenie o vyhlásení nákupu sušeného odstredeného mlieka prostredníctvom verejnej súťaže

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/482 z 1. apríla 2016 vyhlasuje verejnú súťaž na nákup sušeného odstredeného mlieka v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1272/2009, z 11. decembra 2009, ktorým sa stanovujú ...

04-04-2016

Oznámenie o pozastavení podávania žiadostí intervenčného nákupu sušeného odstredeného mlieka za pevne stanovenú cenu

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/482 z 1. apríla 2016 pozastavuje intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka za pevne stanovenú cenu v intervenčnom období končiacom 30. septembrom 2016...

12-10-2015

OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ OBDOBIA VEREJNEJ INTERVENCIE NA PREDKLADANIE PONÚK NA INTERVENČNÝ NÁKUP MASLA A NA INTERVENČNÝ NÁKUP SUŠENÉHO ODTUČNENÉHO MLIEKA

Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1549 zo 17. septembra 2015, že sa predlžuje termín predkladania ponúk na intervenčný nákup masla a sušeného odtučneného mlieka a to: do 30. septembra 2016...

21-01-2015

Výzva na predkladania ponúk na intervenčný nákup masla a na intervenčný nákup sušeného odtučneného mlieka

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, podľa zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na nariadenie ...

21-01-2015

Metodický postup pre intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka

09-09-2014

Výzva na predkladania ponúk na intervenčný nákup masla a na intervenčný nákup sušeného odtučneného mlieka

Pôdohospodárska platobná agentúra, podľa zákona č.543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013...