Podopatrenie 8.6

20-12-2017

Príloha č 2 k výzve Prirućka

20-12-2017

Príloha č 3 k výzve predb. informácia

20-12-2017

Príloha č 4 k výzve schéma

20-12-2017

Príloha č 5 metodické usmernenie koordinátora statnej pomoci

20-12-2017

Príloha č 6 k výzve príručka pre používateľov k definicií mikropodnikov malých a stredných podnikov