Podopatrenie 8.6

20-12-2017

Príloha č 5 metodické usmernenie koordinátora statnej pomoci

20-12-2017

Príloha č 6 k výzve príručka pre používateľov k definicií mikropodnikov malých a stredných podnikov

20-12-2017

Príloha č 7 k výzve čestné vyhlásenie

20-12-2017

Príloha č 8 k výzve synergie

20-12-2017

Príloha č 9 k výzve ukazovatele