Školské mlieko

Školský rok 2015/2016

23-03-2016

Príručka pre žiadateľov - školský mliečny program pre školský rok 2015/2016

s účinnosťou od 01.01.2016 o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2015/2016.

15-03-2016

OZNÁMENIE O ZNÍŽENÍ SADZBY DANE Z PRIDANEJ HODNOTY V RÁMCI PROGRAMU ŠKOLSKÉ MLIEKO

Pôdohospodárska platobná agentúra na základe dohovoru z pracovného zasadania so žiadateľmi o podporu v rámci programu školské mlieko zo dňa 14. 03. 2016 a stanoviska Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcie poľnohospodárstva (k.č. 308/2016) zo dňa 02. 03. 2016 a na základe stanoviska Colného úradu (k.č. 31587/2015, 1574/2016) zo dňa 25. 02. 2016 oznamuje, že znížená sadzba DPH vo výške 10 % sa bude ...

Školský rok 2014/2015

19-08-2014

Metodický pokyn

pre uchádzačov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2014/2015.

(prílohy A - F aktualizované 10.12.2014)

24-09-2014

Vzor mesačného hlásenia za školský rok 2014-2015

Školský rok 2013/2014

03-02-2014

Metodický pokyn

pre uchádzačov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2013/2014 v znení dodatku č. 1/2014 rozhodnutím č. 64/2013 s účinnosťou od 1.2.2014

03-02-2014

Príloha A - žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov

03-02-2014

Príloha B - žiadosť o zmenu sortimentu mliečnych výrobkov

03-02-2014

Príloha C - žiadosť o poskytnutie pomoci

01-08-2013

Metodický pokyn

pre uchádzačov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2013/2014

01-08-2013

Príloha A - žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov

01-08-2013

Príloha B - žiadosť o zmenu sortimentu mliečnych výrobkov

01-08-2013

Príloha C - žiadosť o poskytnutie pomoci

01-08-2013

Príloha D - Hlásenie školy/predškolského zariadenia o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov

01-08-2013

Príloha E - Záväzné vyhlásenie školy/predškolského zariadenia

Školský rok 2012/2013

03-09-2012

Metodický pokyn

pre uchádzačov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2012/2013.