Školské mlieko

Školský rok 2015/2016

22-12-2015
OZNÁMENIE O ZNÍŽENÍ SADZBY DANE Z PRIDANEJ HODNOTY V RÁMCI PROGRAMU ŠKOLSKÉ MLIEKO
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe stanoviska Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcie poľnohospodárstva k.č. 31292/2015 oznamuje, že znížená sadzba DPH vo výške 10 % sa bude podľa § 27 ods. 1 druhej vety zákona č. 222/2004 Z.z. v znení účinnom od 01. 01. 2016 uplatňovať...
14-08-2015
Príručka pre žiadateľov - školský mliečny program pre školský rok 2015/2016 s účinnosťou od 17.8.2015
o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2015/2016.
14-08-2015
Priloha A
Žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov
14-08-2015
Priloha B
Žiadosť o zmenu sortimentu mliečnych výrobkov
14-08-2015
Priloha C
Žiadosť o poskytnutie pomoci