Prijímatelia z EPZF a EPFRV 2012 a 2013

Informácie o prijímateľoch z EPZF a EPFRV
(čerpanie finančných prostriedkov)

V súlade s vykonávacím nariadením Komisie č. 410/2011 z 27. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 259/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 v súvislosti s uverejňovaním informácií o prijímateľoch pomoci zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) sa zverejňujú informácie týkajúce sa len právnických osôb. Zverejnenie sa týka finančného roka podľa EK, t.j. obdobia, od 16.10. roku n do 15.10.roku n+1 (napr. finančný rok 2012 obsahuje platby od 16.10.2011 do 15.10.2012).

€ -
€ -

Finančný rok - všetky roky

Zdroj EÚ
0-9 | 9-0
Zdroj SR
0-9 | 9-0
Vyplatené
0-9 | 9-0
Mena Názov fondu Názov beneficienta PSČ Obec
94316.69 0.00 94316.69 EUR EPZF - ostatné Polnohospodarske druzstvo Neverice 95172 Neverice
342848.11 0.00 342848.11 EUR EPZF - priame platby Polnohospodarske druzstvo DEVIO Nove Sady 95124 Nove Sady
15920.95 0.00 15920.95 EUR EPZF - ostatné Polnohospodarske druzstvo DEVIO Nove Sady 95124 Nove Sady
239682.65 0.00 239682.65 EUR EPZF - ostatné Polnohospodarske druzstvo DEVIO Nove Sady 95124 Nove Sady
344.40 0.00 344.40 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
504.00 0.00 504.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
802.80 0.00 802.80 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
852.00 0.00 852.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
828.00 0.00 828.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
852.00 0.00 852.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
907.20 0.00 907.20 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
877.20 0.00 877.20 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
744.00 0.00 744.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
360.00 0.00 360.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
540.00 0.00 540.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
876.00 0.00 876.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
802.80 0.00 802.80 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
852.00 0.00 852.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
128.50 0.00 128.50 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
480.00 0.00 480.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
481.18 0.00 481.18 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
275.00 0.00 275.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
145.00 0.00 145.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
360.00 0.00 360.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
672.00 0.00 672.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
480.00 0.00 480.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
673.26 0.00 673.26 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
744.00 0.00 744.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
641.90 0.00 641.90 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
511.56 0.00 511.56 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
strnky (4/2013)   ««« 2 3 4 5 6 »»»