PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Informácie o prijímateľoch z EPZF a EPFRV
(čerpanie finančných prostriedkov)

V súlade s vykonávacím nariadením Komisie č. 410/2011 z 27. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 259/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 v súvislosti s uverejňovaním informácií o prijímateľoch pomoci zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) sa zverejňujú informácie týkajúce sa len právnických osôb. Zverejnenie sa týka finančného roka podľa EK, t.j. obdobia, od 16.10. roku n do 15.10.roku n+1 (napr. finančný rok 2012 obsahuje platby od 16.10.2011 do 15.10.2012).

€ -
€ -

Finančný rok - všetky roky

Zdroj EÚ
0-9 | 9-0
Zdroj SR
0-9 | 9-0
Vyplatené
0-9 | 9-0
Mena Názov fondu Názov beneficienta PSČ Obec
1616.81 0.00 1616.81 EUR EPZF - ostatné BIGIMI, s.r.o. 05201 Spisska Nova Ves
4729.46 0.00 4729.46 EUR EPZF - ostatné M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 07301 Sobrance
6456.23 0.00 6456.23 EUR EPZF - ostatné M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 07301 Sobrance
4566.97 0.00 4566.97 EUR EPZF - ostatné M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 07301 Sobrance
953.14 0.00 953.14 EUR EPZF - ostatné Folk Slovakia Ltd. 94901 Nitra
3143.06 0.00 3143.06 EUR EPZF - ostatné Folk Slovakia Ltd. 94901 Nitra
194.02 0.00 194.02 EUR EPZF - ostatné PRAD, s.r.o. 01901 Ilava
58.67 0.00 58.67 EUR EPZF - ostatné PRAD, s.r.o. 01901 Ilava
242.33 0.00 242.33 EUR EPZF - ostatné PRAD, s.r.o. 01901 Ilava
100.06 0.00 100.06 EUR EPZF - ostatné PRAD, s.r.o. 01901 Ilava
12.71 0.00 12.71 EUR EPZF - ostatné PRAD, s.r.o. 01901 Ilava
85.92 0.00 85.92 EUR EPZF - ostatné PRAD, s.r.o. 01901 Ilava
14308.00 0.00 14308.00 EUR EPZF - ostatné FRUCTOP, s.r.o. 95634 Ostratice
23.29 0.00 23.29 EUR EPZF - ostatné BIOPLANT, s.r.o. 95634 Ostratice
20.44 0.00 20.44 EUR EPZF - ostatné GEMERPRODUKT VALICE, ovocinarsko-vinohradnicke druzstvo 97901 Rimavska Sobota
17.34 0.00 17.34 EUR EPZF - ostatné POMI, s.r.o. 95701 Svrcinovec
116.51 0.00 116.51 EUR EPZF - ostatné AGROMIX vyrobno-obchodna spolocnost, spol. s r.o. 09409 Sedliska
122.06 0.00 122.06 EUR EPZF - ostatné FRUCTOP, s.r.o. 95634 Ostratice
38.84 0.00 38.84 EUR EPZF - ostatné BONI FRUCTI, spol. s r.o. 90042 Dunajska Luzna
6.21 0.00 6.21 EUR EPZF - ostatné Fresco s. r. o. 85101 Bratislava
128.48 0.00 128.48 EUR EPZF - ostatné BIGIMI, s.r.o. 05201 Spisska Nova Ves
5880.35 0.00 5880.35 EUR EPZF - ostatné BONI FRUCTI, spol. s r.o. 90042 Dunajska Luzna
5040.94 0.00 5040.94 EUR EPZF - ostatné HOOK s.r.o. 04011 Kosice
1784.10 0.00 1784.10 EUR EPZF - ostatné Fresco s. r. o. 85101 Bratislava
7775.72 0.00 7775.72 EUR EPZF - ostatné PLANTEX, s.r.o. 92208 Vesele pri Piestanoch
23142.03 0.00 23142.03 EUR EPZF - ostatné PLANTEX, s.r.o. 92208 Vesele pri Piestanoch
6616.61 0.00 6616.61 EUR EPZF - ostatné BIOPLANT, s.r.o. 95634 Ostratice
19543.70 0.00 19543.70 EUR EPZF - ostatné BIOPLANT, s.r.o. 95634 Ostratice
378.44 0.00 378.44 EUR EPZF - ostatné BIOPLANT, s.r.o. 95634 Ostratice
5457.94 0.00 5457.94 EUR EPZF - ostatné BIOPLANT, s.r.o. 95634 Ostratice
stránky (4/758)   ««« 2 3 4 5 6 »»»

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Aktualizované prílohy č.2 a č.3 metodického postupu „NAFTA“
(Vystavené dňa 17-07-2013)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.03.2013 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 33/2013 Z. z. o podpore poľnohospodárskej prvovýroby, spotrebovaných v poľnohospodárskej prvovýrobe ...
(Vystavené dňa 03-05-2013)