Prijímatelia z EPZF a EPFRV 2012 a 2013

Informácie o prijímateľoch z EPZF a EPFRV
(čerpanie finančných prostriedkov)

V súlade s vykonávacím nariadením Komisie č. 410/2011 z 27. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 259/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 v súvislosti s uverejňovaním informácií o prijímateľoch pomoci zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) sa zverejňujú informácie týkajúce sa len právnických osôb. Zverejnenie sa týka finančného roka podľa EK, t.j. obdobia, od 16.10. roku n do 15.10.roku n+1 (napr. finančný rok 2012 obsahuje platby od 16.10.2011 do 15.10.2012).

€ -
€ -

Finančný rok - všetky roky

Zdroj EÚ
0-9 | 9-0
Zdroj SR
0-9 | 9-0
Vyplatené
0-9 | 9-0
Mena Názov fondu Názov beneficienta PSČ Obec
55952.74 18650.92 74603.66 EUR EPFRV EAST-WEST SK. s.r.o. 93505 Pukanec
46197.60 15399.20 61596.80 EUR EPFRV EAST-WEST SK. s.r.o. 93505 Pukanec
52237.26 17412.42 69649.68 EUR EPFRV ECOenergy 81104 Bratislava
52433.35 17477.79 69911.14 EUR EPFRV ECOenergy 81104 Bratislava
52199.09 17399.70 69598.79 EUR EPFRV ECOenergy 81104 Bratislava
52199.09 17399.70 69598.79 EUR EPFRV ECOenergy 81104 Bratislava
52265.43 17421.82 69687.25 EUR EPFRV ECOenergy 81104 Bratislava
52361.06 17453.69 69814.75 EUR EPFRV ECOenergy 81104 Bratislava
52433.35 17477.79 69911.14 EUR EPFRV ECOenergy 81104 Bratislava
52399.31 17466.44 69865.75 EUR EPFRV ECOenergy 81104 Bratislava
52362.59 17454.20 69816.79 EUR EPFRV ECOenergy 81104 Bratislava
52122.60 17374.20 69496.80 EUR EPFRV ECOenergy 81104 Bratislava
35991.60 0.00 35991.60 EUR EPZF - priame platby ECO-Farm Nitra.s.r.o. 94901 Nitra
30678.47 7669.62 38348.09 EUR EPFRV ECO-Farm Nitra.s.r.o. 94901 Nitra
61088.86 15272.22 76361.08 EUR EPFRV EICHENWALD. s. r. o. 97901 Rimavska Sobota
1038.60 259.65 1298.25 EUR EPFRV Eishken Estate Slovakia. spol. s r.o. 96252 Cerovo
1780.00 0.00 1780.00 EUR EPZF - priame platby Eishken Estate Slovakia. spol. s r.o. 96252 Cerovo
469.16 117.30 586.46 EUR EPFRV EKO - BIO s.r.o. 08633 Smilno
41345.32 10336.34 51681.66 EUR EPFRV EKO - BIO s.r.o. 08633 Smilno
85316.11 0.00 85316.11 EUR EPZF - priame platby EKO - BIO s.r.o. 08633 Smilno
4029.82 1007.46 5037.28 EUR EPFRV EKO - druzstvo Kalinka 96225 Viglasska Huta-Kalinka
598.50 149.63 748.13 EUR EPFRV EKO - druzstvo Kalinka 96225 Viglasska Huta-Kalinka
77406.68 19351.68 96758.36 EUR EPFRV EKO - druzstvo Kalinka 96225 Viglasska Huta-Kalinka
100272.38 0.00 100272.38 EUR EPZF - priame platby EKO - druzstvo Kalinka 96225 Viglasska Huta-Kalinka
31231.17 7807.80 39038.97 EUR EPFRV EKO - druzstvo Kalinka 96225 Viglasska Huta-Kalinka
3518.32 879.59 4397.91 EUR EPFRV EKO - PROFIT. s.r.o. 98401 Lucenec
7786.43 0.00 7786.43 EUR EPZF - priame platby EKO - PROFIT. s.r.o. 98401 Lucenec
13049.54 0.00 13049.54 EUR EPZF - priame platby EKO AGROFARMA. s.r.o. 95601 Velke Dvorany
1125.00 375.00 1500.00 EUR EPFRV EKO DP Lomne. s.r.o. 09033 Lomne
17691.09 4422.78 22113.87 EUR EPFRV EKO DP Lomne. s.r.o. 09033 Lomne
strnky (982/2013)   ««« 980 981 982 983 984 »»»