Aktuality

30-08-2016

VÝZVA PRE SCHVÁLENÝCH UCHÁDZAČOV O ZABEZPEČOVANIE DODÁVKY OVOCIA, ZELENINY A VÝROBKOV Z NICH PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“), v nadväznosti na Príručku pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu školské ovocie a zelenina pre školský rok 2016/2017 ...
viac informácií
30-08-2016

Príručka pre žiadateľov - školský mliečny program pre školský rok 2016-2017 s účinnosťou od 02.09.2016

o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2016/2017
viac informácií
24-08-2016

Upozornenie pre dovozcov a vývozcov

Upozorňujeme držiteľov dovozných a vývozných licencií na správne vypisovanie colných vyhlásení a to nasledovným spôsobom:
viac informácií
10-08-2016

Oznámenie zo dňa 10. 8. 2016

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z PRV SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Otázky a odpovede súbor najčastejšie kladených otázok a odpovedí k Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 7/2016 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020
09-08-2016

Európska komisia nezastaví financovanie Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Európska komisia Slovenskej republike nepozastaví financovanie Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. Počas rokovaní v Bruseli sa na tom dohodli zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), Európskej komisie (EK) a Auditu Európskej komisie.