Aktuality

14-09-2018

Oznámenie

Dňa 14.9.2018 sa zamestnanci PPA zúčastňujú priebežného vzdelávania. Všetky regionálne pracoviská, ako aj ústredie PPA, budú z tohto dôvodu pre verejnosť nedostupné. Ďakujeme za pochopenie.
13-09-2018

Výzva pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2018/2019

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2018/2019
viac informácií
13-09-2018

Výzva pre žiadateľov o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2018/2019

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2018/2019.
viac informácií
12-09-2018

Oznámenie o rozšírení predajného zoznamu na predaj sušeného odstredeného mlieka v rámci verejnej intervencie.

PPA oznamuje, že na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1217 rozširuje predajný zoznam sušeného odstredeného mlieka.
11-09-2018

Výzva pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2018/2019

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2018/2019.

viac informácií